Thông báo

Đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2017

Thông báo

Về việc HSSV hệ Cao đẳng chính quy khóa 7, 8; Cao đẳng nghề khóa 1,2 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 8 đăng ký dự thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2017.


Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần chưa đạt đợt 4 năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO V/v đăng ký học lại các học phần chưa đạt đợt 4 năm học 2016 – 2017

-          Căn cứ theo kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2016 - 2017.

-          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học lại đợt 4 năm học 2016 – 2017 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức họp toàn thể học sinh sinh viên khóa 10 & 11

Ngày 09/06/2017, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã ban hành Quyết định v/v tổ chức họp mặt toàn thể học sinh sinh viên khóa 10 &11. Theo đó, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên sẽ tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của Học sinh Sinh viên trong toàn trường. 

Nếu có vấn đề gì cần giải quyết, Học sinh Sinh viên có thể đến liên hệ tại phòng A310, cơ sở 2 của trường, hoặc liên hệ với số hotline: 090 449 1616 (gặp Cô Uyên Thi), 0167.777.6238 (gặp Cô Minh Thư)

Xem tiếp...

Kiến tập miền tây cho sinh viên Khóa 11 và sinh viên trả nợ các khóa Khoa Du lịch

Thông báo về việc đóng chi phí Kiến tập Miền tây “4 ngày 3 đêm” cho sinh viên Khóa 11 và sinh viên trả nợ các khóa Khoa Du lịch.

 

Căn cứ vào quyết định thành lập Trung tâm thực tập số 172-07/QĐ-CĐSG được ký ngày 31/11/2007

 

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức kiến tập – thực tập cho sinh viên Khoa Du lịch

Trung tâm thực tập phối hợp với Khoa Du lịch tổ chức chương trình kiến tập “Miền Tây” cho sinh viên Khóa 11 và sinh viên kiến tập tại các khóa Khoa Du lịch như sau:

Xem tiếp...

Thông báo về Lịch tiếp sinh viên của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ HSSV

Ngày 15/09/2016, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã ban hành Quyết định v/v sát nhập phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Trung tâm Thực tập và Trung tâm Truyền thông - Tuyển sinh thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Học sinh Sinh viên. Theo đó, đây sẽ là Trung tâm tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của Học sinh Sinh viên trong trường. 

Nếu có vấn đề gì cần giải quyết, Học sinh Sinh viên có thể đến liên hệ tại phòng A310, cơ sở 2 của trường, hoặc liên hệ với số hotline: 097.8803.097 (gặp Thầy Sơn), 0911.532.693 (gặp cô Oanh).

Xem tiếp...

LICH THI GIỮA KỲ GDQP KHÓA 11 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Xem tiếp...

LỊCH THI CUỐI KỲ GDQP KHÓA 11 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KHÓA 11 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời khóa biểu khóa 11 

Xem tiếp...