Đăng ký dự thi tốt nghiệp năm 2017

Thông báo

Về việc HSSV hệ Cao đẳng chính quy khóa 7, 8; Cao đẳng nghề khóa 1,2 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 8 đăng ký dự thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2017.