Saigonact – Quan hệ tốt với doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên

 

                                                       

 Có được điều đó là nhờ trong quá trình đào tạo, Saigonact rất chú trọng tạo lập mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa là nơi thực tập, thực tế cho sinh viên, vừa là nơi sinh viên đến làm việc sau khi ra trường. Vì thế mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp rất được Saigonact coi trọng.

Hiện nay, Saigonact đã có mối quan hệ gắn bó với hang ngàn công ty, doanh nghiệp trên cả nước thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Đó: kinh tế, ngoại ngữ, nghệ thuật, mỹ thuật công nghiệp, du lịch, tạo cầu nối vững chắc giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc giới thiệu sinh viên thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Saigonact thường xuyên đưa sinh viên đến trực tiếp các công ty, doanh nghiệp để rèn luyện kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho HSSV, nâng cao tính sáng tạo, tự chủ trong công việc.

Đầu mối để quan hệ với doanh nghiệp của Nhà trường là Trung tâm Thực tập. Từ chức năng của mình, Trung tâm đã thường xuyên đặt mối quan hệ gắn bó với doanh nghiệp để tổ chức các chương trình kiến tập, thực tập cũng như hỗ trợ việc làm cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường và sau khi tốt nghiệp.

Thông qua những chuyến đi thực tế, tham quan và học tập tại các công ty, doanh nghiệp đã giúp sinh viên trực tiếp cọ xát với ngành nghề. Từ đó, hiểu rõ các yêu cầu của nhà tuyển dụng để có thể chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi nghiệp trong tương lai. Đặc biệt, Trung tâm thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, giúp đỡ, hướng dẫn sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Vì thế, sinh viên saigonact sau khi tốt nghiệp ra trường đã được Nhà trường giới thiệu việc đến các doanh nghiệp để làm việc phù hợp với khả năng chuyên môn đã được đào tào. Đó là một lợi thế đáng kể của sinh viên Saigonact.

Nguồn: http://saigonact.edu.vn/