Nơi chắp cánh những ước mơ

Với phương crâm đào tạo chuyên sâu theo hưỡng thực tiễn, tất cả các ngành học hiện có của trường với các khối ngành học chính đó là: khối ngành du lịch, khối ngành nghệ thuật, khối ngành kinh tế và khối ngành ngoại ngữ.

Mỗi ngành học đều có các phòng chức năng, phòng thực hành đáp ứng cho nhu cầu học tập chuyên ngành của từng bộ môn. Nhà trường có hệ thống khách sạn, nhà hàng đạt chuẩn 4 sao dành cho sinh viên học và thực hành đối với ngành Du lịch, hệ thống sân khấu đạt chuẩn dành cho sinh viên khối ngành nghệ thuật học và biểu diễn …

Tân sinh viên khóa XI Saigonact

Trong suốt thời gian theo học Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trinh hội thảo trong nước và quốc tế để cho sinh viên tham gia học hỏi, giao lưu với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên lựa chọn và thể hiện khả năng của mình trước các doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên của trường nhiệt tình tận tụy với sinh viên, đáp ứng được nhu cầu lao đào tạo của Nhà trường.

Saigonact chính là nơi chắp cánh những ước mơ.

Khoa Nghệ thuật