Để ôn thi hiệu quả

 

Thứ hai: Tinh thần khá quan trọng trong việc thi cử và học tập. Bạn cố gắng giữ tinh thần thật tốt trong quá trình học và cận kề ngày thi. Thì kiến thức vào đầu sẽ nhanh hơn nhiều.

Thứ ba: Tuân thủ theo đúng kế hoạch bạn đã đặt ra để học bài ôn thi. Bạn phải cách ly các thiết bị như ti vi, điện thoại, máy tính bản.. Tập trung vào bài học ôn thi và đồng thời đọc thêm một số tài liệu để bổ sung kiến thức.

Thứ tư: Trước ngày thi bạn không nên ôn hay đọc thêm các vấn đề mới. Vì như vậy nó sẽ làm bạn rối lên. Nên bạn hãy củng cố lại kiến thứ những ngày trước mình đã ôn.

Trên đây là những cách ôn thi cuối kỳ mà chúng tôi chia sẽ. Chúc các bạn thành công.

TT. NN - TH