Thủ tục hành chính

Hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ Sinh viên

HƯỚNG DẪN LÀM THẺ SINH VIÊN

1.      Đóng tiền tại ngân hàng

2.      Gửi mail

-         Địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Chủ đề: Làm thẻ sinh viên

-         Nội dung: 1 tấm hình, họ và tên, lớp, MSSV, ngày sinh

3.      Thời gian lấy thẻ:

Thứ sáu hàng tuần